AKTUALITY

Rekonstrukce a modernizace výrobního objektu

Společnost Aqua Industrial realizovala v letech 2016 – 2018 projekt

„Rekonstrukce a modernizace výrobního objektu společnosti Aqua Industrial“

Cílem tohoto projektu bylo odstranění původního nevyhovujícího objektu a výstavba nové výrobní haly, odpovídající současným požadavkům na technologická zařízení, na pracovní prostředí a hygienu práce. V novém objektu jsou realizovány zejména předvýrobní etapy výrobního procesu. Objekt umožňuje využití moderní technologie, zachování a zvýšení zaměstnanosti a pracovních podmínek zaměstnanců.

Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a spolufinancován z prostředků EU a státního rozpočtu

 

logo eu mpo