Společnost Aqua Industrial zahájila projekt Rekonstrukce a modernizace výrobního objektu společnosti Aqua Industrial. Cílem tohoto projektu je odstranění původního nevyhovujícího objektu a výstavba nové výrobní haly odpovídající současným požadavkům na technologická zařízení, na pracovní prostředí a hygienu práce. V objektu budou realizovány zejména předvýrobní etapy výrobního procesu. Ve výsledku projekt umožní využít moderní technologie, zachovat a zvýšit zaměstnanost a přispěje ke zlepšení životního prostředí a pracovních podmínek zaměstnanců.

Na realizaci tohoto projektu je poskytována finanční podpora od Evropské unie z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – program Nemovitosti.

 


CZ RO B C dotace news 


Certifikát ISO