Produkty

Odvodňování

Odvodňovací agregát elektrický ST 1/3
Zařízení je určeno k odvodňovaní půdy s vysokou hladinou spodních vod v nízko a středně propustné zemině. Použiti jedné soupravy jehel umožní snížit hladinu spodní vody až o 7 m. Odvodňovací agregát pracuje na principu podtlaku, který je vytvoře...