Produkty

Rekonstrukce potrubí

Hydranty
Hydranty vyráběné firmou Aqua Industrial mají mnohostranné využití při aplikaci v trubních systémech nejrůznějšího provedení. Slouží k propojení potrubí dimenze DN 80 - 150, k vypouštění potrubí, napájení závlahových systémů, napojení požárních hadic apod. Hydranty lze pomocí odpovídajících přechodů napojit na...
HPP ventily Ø 102 a 76
Hydrantové přípojky potrubí (HPP ventily) dimenze 102 a 76 jsou speciální uzavírací armatury sloužící k instalaci na koncové hydranty (Sigma SHK, SHK‐H, SHK‐O), používané zejména u závlahových trubních rozvodů. Ventil zabezpe...