Produkty

Velkoplošná závlaha

Velkoplošná závlaha
Dodávaný systém velkoplošných závlah je určen zejména pro pěstování zeleniny na menších i větších pozemcích. Užití je možné v lesních i ovocných školkách, zavlažování pozemků, pěstování okrasných rostlin a zemědělských plodin....
Kapkové závlahy
Kapková závlaha trvalých kultur je systém závlahy, který umožňuje dodávat vodu k rostlinám pomocí kapkovacích hadic a obslužných armatur i v době největšího sucha. Jako vodní zdroj je možné použít jak povrchové zdroje – potoky, rybníky, řeky, závlahové nádrže, tak i hlubinné zdroje vody - studny. Kapková závlaha j...
Postřikování skladů dřeva
Trvalý postřik kmenů zabraňuje tvorbě prasklin, napadení škůdci a tím spojenému znehodnocování hodnoty sortimentů dřeva. Odborníci z firmy AQUA INDUSTRIAL se starají o to, aby si dřevo zachovalo svou hodnotu mnoho let. Srdcem "mokrého skladu" je postřikovací zařízení. Pouze při spolehlivém chodu zařízení je zaručena d...