Produkty

ODRA 7528

Pásový zavlažovač ODRA 7528 je poloautomatický stroj, který zajišťuje umělé zavlažování zemědělské půdy tlakovou vodou. Vlastní závlahu (dodávku vody rostlinám) obstarává nejčastěji postřikovač Perrot ZN23 upevněný na vrcholu stativu, který je napojen na volný konec polyetylénové (PE) hadice. Voda je do PE hadice přiváděna z rozvodné sítě přes průtočnou cívku. Cívka se zvolna otáčí, navíjí PE hadici a současně přitahuje stativ s postřikovačem. Tak vzniká pás zavlažované půdy vymezený délkou PE hadice a dostřikem postřikovače na obě strany od osy pohybu. Provoz pásového zavlažovače je po celý čas pracovního cyklu automatický včetně zastavení stroje. Nastavení rychlosti svinovaní PE hadice se provádí mechanicky.


Fotogalerie