Produkty

Závlahová konzola ZK 3-42

Závlahová konzola ZK 3-42 je koncové závlahové zařízení poskytu-jící zvláště jemnou srážku vody. Tento způsob závlahy maximálně šetří rostliny i půdu. Konzola ZK 3-42 je zejména vhodná pro použití v kombinaci s pásovými zavlažovači ODRA a SIWAMAT. Konstruk-ce konzoly je řešena tak, aby byla možná její současná manipula-ce s pásovým zavlažovačem, na kterém je zavěšena, bez nutnosti demontáže nebo odpojení. Pokud je navíc pásový zavlažovač vyba-ven manipulační hrazdou, je možné konzolu přesouvat zároveň se zavlažovačem i ve složeném stavu.