Produkty

Odvodňovací agregát elektrický ST 1/3

Zařízení je určeno k odvodňovaní půdy s vysokou hladinou spodních vod v nízko a středně propustné zemině. Použiti jedné soupravy jehel umožní snížit hladinu spodní vody až o 7 m.


Odvodňovací agregát pracuje na principu podtlaku, který je vytvořen vestavěným ejektorem. Voda i vzduch jsou odčerpávány dvojicí čerpadel. Kombinací čerpadel lze dosáhnout optimálního výkonu, který závisí na množství odčerpávané vody a na množství vzduchu, které je v čerpané vodě obsaženo.